Integritetspolicy

SENAST UPPDATERAD [2023-10-31]

 1.             INTRODUKTION

Waytobill AB, ett företag med registreringsnummer 559287-9760 och registrerad adress på Drottninggatan 86, 111 36, Stockholm, Sverige, (" Waytobill ", " vi " eller " oss ") är personuppgiftsansvarig och ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter data, som beskrivs i detta sekretessmeddelande (" Meddelande "). Om du läser detta meddelande som användare av våra tjänster enligt beskrivningen nedan, besök avsnitt 2 direkt.

Vi förstår att din integritet är viktig för dig, och vi vill känna att du kan lita på Waytobill när du delar din personliga information med oss. Detta meddelande publiceras i syfte att göra det möjligt för dig att förstå de fall där Waytobill är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, hur vi behandlar dina personuppgifter, varför vi gör det och att informera dig om dina dataskyddsrättigheter. Du har rätt till information om hur vi behandlar dina personuppgifter, därför uppmanar vi dig att läsa detta meddelande i sin helhet.

I vilket fall som helst är vi ansvariga för och förpliktigade att behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar, såsom EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (“ GDPR ”) och tillämplig nationell dataskyddslagstiftning. Du kan alltid komma in kontakta Waytobill med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i avsnitt 10 nedan.

I ljuset av mängden information i detta meddelande, om du bara vill komma åt en viss del av detta meddelande, kan du klicka på den relevanta länken nedan för att hoppa till det avsnittet:

 1. OM DU ÄR ANVÄNDARE AV VÅRA TJÄNSTER [KASSA LÖSNING]

När vi tillhandahåller våra tjänster som omfattar en lösning för betalningsutcheckning (" Checkout ") och säljarplattformen (" Plattform ") (tillsammans " Tjänster ") agerar vi som bearbetare på våra företagskunders vägnar som är den specifika handlaren ( " Säljare ") som (i) har tilldelat dig åtkomst till vår plattform (" Auktoriserad användare ") eller (ii) att du har registrerat dig för en prenumeration eller gjort en donation (" Konsument ").

Enligt GDPR är en personuppgiftsbiträde den juridiska person som behandlar personuppgifterna för den personuppgiftsansvariges räkning och enligt den personuppgiftsansvariges instruktioner. När det gäller tillhandahållandet av våra tjänster är Säljaren personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och förblir ytterst ansvarig för behandlingen. För detaljerad integritetsinformation relaterad till en Säljares behandling av dina personuppgifter i relation till våra tjänster, vänligen kontakta Säljaren i fråga direkt, eftersom deras behandling av dina personuppgifter kan skilja sig från vad som anges i tabellen nedan. Observera att vi inte är ansvariga för våra kunders sekretess- eller datasäkerhetspraxis, som kan skilja sig från de som förklaras i detta meddelande.

När vi behandlar personuppgifter för Säljföretagets räkning kommer vi endast att göra det i enlighet med det databehandlingsavtal som finns mellan oss och Säljföretaget, deras instruktioner som kommuniceras till oss från tid till annan och tillämpliga dataskyddslagar. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för säljarens räkning enligt beskrivningen i tabellen nedan:

 

 

Auktoriserade användare

Konsumenter

Kontroller

Säljaren som tilldelar dig åtkomsträttigheter till plattformen.

Säljaren som du köper ett abonnemang

Produkt

Plattform

Kolla upp

Personlig information

Användardata:

·   För-och efternamn

·   E-postadress

·   Logga historik

 

Konsumentdata:

·   För-och efternamn

·   E-postadress

·   Personnummer

·   Bankkontoinformation

·   Fakturor

·   Betalningsplan

·   Tidsstämplar

Källa

Från dig eller som genereras internt

Från dig eller Köpmannen

Bibehållande

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som:

·   du har ett konto hos oss,

·   det finns ett avtalsförhållande mellan oss och Säljföretaget

·   vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag.

 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som:

·   det finns ett avtalsförhållande mellan oss och Säljföretaget

·   vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag.

 

Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer för att kunna leverera våra tjänster.

Vi kommer att dela vissa personuppgifter med din bank för att fortsätta med betalningarna.

Överföringar av personuppgifter

Vi kommer att behandla personuppgifterna inom EU/EES (Dublin, Irland).

 

 

 1.             OMFATTNING

Detta meddelande gäller när vi behandlar personuppgifter, det vill säga all information (eller kombination av sådan information) som direkt eller indirekt kan identifiera dig som en unik person, enligt definitionen i GDPR. Information som direkt kan identifiera dig är till exempel ditt namn eller din e-postadress. Information som indirekt kan avslöja din identitet är till exempel din arbetsroll i ett specifikt företag eller ett internt referensnummer.

Observera att vi i alla fall inte kommer att samla in några kategorier av personuppgifter som anses vara speciella kategorier av personuppgifter enligt GDPR (t.ex. information om ditt ras eller etniska ursprung eller hälsa, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, handel fackligt medlemskap, etc) eller om din kriminella bakgrund.

Detta meddelande gäller dig i följande fall, om du är en(a):

 •   Kund : När du representerar en befintlig företagskund hos oss.
 •   Potentiell kund : När du representerar en potentiell företagskund hos oss.
 •   Besökare : När du besöker eller på annat sätt interagerar med oss via vår webbplats https://www.waytobill.com/ (" Hemsida ")

 

 1.             VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH HUR INSAMLAR VI DET

För det mesta samlar vi in dina personuppgifter direkt från dig, till exempel när du fyller i ett formulär på vår webbplats. Men för att identifiera affärsmöjligheter kommer vi också att samla in dina personuppgifter från andra källor, såsom information som är allmänt tillgänglig, på din arbetsgivares webbplats eller sociala medier som LinkedIn. Under vissa omständigheter kommer personuppgifter att genereras internt av våra system, såsom interna referensnummer.

De personuppgifter vi samlar in och behandlar kan kategoriseras i följande kategorier:

Kommunikationsdata:

Denna kategori inkluderar personuppgifter som vi samlar in genom vår interaktion och inkluderar innehållet i vår kommunikation med dig, såsom:

·   Kommunikationsinnehåll (t.ex. e-postinnehåll eller din feedback)

·   All annan relevant information som du kommer att lämna ut till oss

 

Kontaktinformation

Denna kategori innehåller personuppgifter som gör det möjligt för oss att komma i kontakt med dig, samt förstå lite mer om företaget som du representerar, såsom:

·   För-och efternamn

·   Företags e-post

·   Företagstelefonnummer

·   Jobbtitel

·   Organisationsnamn och affärsområde

·   Internt referensnummer

 

Transaktionsdata

Denna kategori inkluderar personuppgifter som vi måste samla in när vi administrerar och/eller hanterar vår redovisning, såsom:

·   Fakturor

·   Internt referensnummer

Signaturdata:

Denna kategori inkluderar personuppgifter som samlats in av dig för att elektroniskt underteckna ett avtal, såsom:

·   Din signatur

·   Tid och datum för underskrift

 

 

 1.             VARFÖR OCH HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

5.1           När du är en besökare eller på annat sätt interagerar med oss via vår webbplats

5.1.1       När du interagerar med oss via vår webbplats

Syfte

Du som (n)...

Dina personuppgifter behandlas

Rättslig grund på vilken vi behandlar personuppgifterna

Hur länge vi kommer att lagra dina personuppgifter

För att svara på dina förfrågningar om våra tjänster när du fyller i relevanta formulär på vår webbplats eller när du kontaktar oss via andra kommunikationskanaler.

Besökare (beställare)

·   Kontaktinformation

·   Kommunikationsdata

Vi baserar behandlingen på vårt berättigade intresse av att svara på dina förfrågningar om vår affärsverksamhet och att kommunicera med dig.

Så länge vi har en aktiv kommersiell dialog.

 

 

För att skicka vårt nyhetsbrev till dig när du prenumererar på vår webbplats eller på annat sätt.

Prenumerera på nyhetsbrevet

 

Representant för en potentiell eller befintlig kund

 

·   Kontaktinformation

Vi baserar behandlingen på vårt förhandsgodkännande eller på vårt berättigade intresse av att hålla dig uppdaterad om våra tjänster, beroende på tillämpliga nationella krav.

Så länge vi har ditt samtycke till det eller tills du avregistrerar dig från vårt nyhetsbrev. Du kan alltid avsluta prenumerationen genom att klicka på avregistrera-knappen i slutet av varje e-postmeddelande vi skickar över.

 

5.1.2       Cookies och liknande teknologier

När du besöker vår webbplats, om du samtycker, placerar vi cookies på din enhet som samlar in och delar med oss teknisk information, såsom din IP-adress och vilken typ av webbläsare som du använder som utgör personuppgifter ("Tekniska data" ) . . Vi kommer att behandla dessa personuppgifter som samlats in via cookies ytterligare enligt beskrivningen i detta meddelande.

Syfte

Du som (n)...

·   Dina personuppgifter behandlas

Rättslig grund på vilken vi behandlar personuppgifterna

Hur länge vi kommer att lagra dina personuppgifter

För att förbättra kvaliteten, funktionaliteten och användarupplevelsen på vår webbplats.

Besökare

·   Teknisk data

Vi baserar behandlingen på ditt förhandsgodkännande.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. För mer information, läs vårt Cookiemeddelande. [ED2] 

Så länge vi har ditt samtycke att göra det.

 

För mer information om vilka typer av cookies vi använder, de persondatakategorier som behandlas, ändamålen med behandling och lagringstid, samt hur du kan kontrollera cookies, läs vår Cookie Notice tillgänglig här [ED3 ] .

 

5.2           När företaget som du representerar är en Waytobill-kund eller en potentiell kund

Om du representerar en befintlig kund hos oss eller om du har en nyckelposition inom en potentiell kund, kommer vi att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

Syfte

Du som…

Dina personuppgifter behandlas

Rättslig grund på vilken vi behandlar personuppgifterna

Hur länge vi kommer att lagra dina personuppgifter

För att marknadsföra våra tjänster

Representant för en potentiell kund

·   Kontaktinformation

·   Kommunikationsdata

 

Vi baserar behandlingen på vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster till personer i nyckelpositioner inom organisationer som vi anser skulle vara intresserade av våra tjänster.

Så länge vi har en aktiv kommersiell dialog.

Observera att om du vill att du inte ska bli kontaktad för marknadsföringsändamål kommer vi att lagra dina personuppgifter i en separat "Kontakta-mig-inte"-lista för att säkerställa att din begäran respekteras.

För att teckna relevanta avtal med Waytobill

Kundrepresentant (undertecknande part)

·   Kontaktinformation

·   Signaturdata

·   Eventuella personuppgifter som ett avtal kan innehålla

Vi baserar behandlingen på vårt berättigade intresse av att säkerställa att relevanta avtal finns med våra kunder.

10 år enligt preskriptionslagen.

Att hantera vår relation med våra (befintliga och blivande) kunder och den dagliga verksamheten

Befintlig och blivande kundrepresentant

·   Kontaktinformation

·   Kommunikationsdata

 

Vi baserar behandlingen på vårt berättigade intresse av att administrera vår relation med företaget som du representerar.

För representanter för potentiella kunder, så länge vi har en aktiv kommersiell dialog.

 

För företrädare för befintlig kund, 10 år enligt preskriptionslagen.

För fakturerings- och faktureringsändamål

Kundrepresentant

·   Kontaktinformation

·   Transaktionsdata

Vi baserar behandlingen på vårt berättigade intresse att kunna administrera vår bokföring, samt på vår nödvändighet att följa rättsliga skyldigheter, såsom bokföringslagar.

7 år efter utgången av uppbördsåret enligt bokföringslagen 1999:1078.

För att publicera vittnesmål på webbplatsen eller andra kanaler.

Representant för en befintlig kund

 

·   Kontaktinformation

·   Kommunikationsdata (postinnehåll)

Vi baserar behandlingen på ditt förhandsgodkännande.

Så länge vi har ditt samtycke. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på contact@waytobill.com så tar vi bort ditt inlägg omgående.

 

 

5.3           För att göra det möjligt för oss att följa rättsliga skyldigheter och försvara oss mot rättsliga anspråk

Syfte

Du som…

Dina personuppgifter behandlas

Rättslig grund på vilken vi behandlar personuppgifterna

Hur länge vi kommer att lagra dina personuppgifter

För att uppfylla olika juridiska skyldigheter.

Representant för en befintlig kund

För att följa gällande lagar är vi skyldiga att behandla vissa personuppgifter. De personuppgiftskategorier som samlas in och lagras för detta ändamål kan variera beroende på de specifika krav som ställs i till exempel gällande skatte-, redovisnings- eller bokföringslagstiftning.

 

För detta ändamål är behandlingen av dina personuppgifter baserad på vår nödvändighet att följa rättsliga skyldigheter.

Bevarandet av dina personuppgifter till hands kommer att bero på det juridiska kravet.

 

För mer information om lagringen i förhållande till juridiska krav, vänligen kontakta oss på contact@waytobill.com .

För att göra det möjligt för Waytobill att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

"Rättsliga anspråk" i detta sammanhang är inte begränsade till aktuella rättsliga förfaranden utan inkluderar även:

 

·   faktiska eller framtida domstolsförfaranden;

·   få juridisk rådgivning; eller

·   fastställa, utöva eller försvara juridiska rättigheter på annat sätt,

Något av ovanstående attribut

För detta ändamål kommer vi att behandla alla personuppgifter som anges i avsnitt 4.

Vi baserar behandlingen på vårt berättigade intresse att kunna fastställa, utöva och försvara sig mot rättsliga anspråk.

10 år enligt preskriptionslagen, om inte annat följer av annan gällande lag.

 

 1.             LAGRINGSPERIODER

Vi behåller de personuppgifter vi samlar in från dig där vi har ett pågående legitimt affärsbehov att göra det (t.ex. för att förse dig med information som du har begärt eller för att utöva eller försvara rättsliga anspråk) eller för att följa tillämpliga lagar, skatter eller redovisningar. krav. Se avsnitt 5 för information om de specifika lagringsperioder vi tillämpar för de syften vi har angett ovan.

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov eller juridiska skäl att behandla dina personuppgifter, kommer vi antingen att radera eller anonymisera dem.

 

 1.             MOTTAGARE OCH ÖVERFÖRINGAR AV PERSONUPPGIFTER

Vi lämnar ut de personuppgifter som beskrivs ovan till följande kategorier av mottagare:

(a)    Domstolar och liknande rättsliga enheter och/eller myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

(b)    Tjänsteleverantörer som vi förlitar oss på för vår kärnverksamhet.

(c)     Om det sker ett ägarbyte av vår verksamhet kommer vi att dela personuppgifter med de nya ägarna så att de kan fortsätta att driva vår verksamhet, förutsatt att de nya ägarna endast kommer att behandla personuppgifter som vi har angivit i detta meddelande.

För närvarande sker vår behandling av dina personuppgifter inom EU/EES. Om vår behandling, antingen direkt av oss eller genom våra tjänsteleverantörer, innebär en överföring av dina personuppgifter utanför EU/EE, kommer vi dock att säkerställa att tillräckliga skyddsåtgärder finns för att kräva att dina personuppgifter förblir skyddade i enlighet med detta meddelande och tillämpliga dataskyddslagar. Vi kommer att göra detta genom en av följande åtgärder:

(i)      Genom att överföra personuppgifterna till ett land som finns på EU-kommissionens lista över länder med en adekvat skyddsnivå, eller;

(ii)    Genom att implementera en överföringsmekanism som t.ex. registeransvarig-till-kontrollant eller registeransvarig-till-processor standardavtalsklausuler som har godkänts av Europeiska kommissionen (som tillämpligt från tid till annan) för överföring av personuppgifter till tredjeländer.

Om ett standardavtal bedöms vara ineffektivt på grund av den nationella lagstiftningen i destinationslandet kommer vi att vidta ytterligare tekniska, organisatoriska eller kontraktuella åtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå vid överföring av personuppgifter till länder som omfattas av punkt (ii) ovan.

 1.             DINA RÄTTIGHETER

Enligt GDPR har du olika dataskyddsrättigheter som du kan utöva, inklusive rätten att bli informerad i enlighet med detta meddelande. När vi har fått en förfrågan från dig kommer vi att svara så snart som möjligt, och i alla fall inom den tidsfrist som anges i tillämplig lagstiftning. Vänligen notera att innan vi vidtar någon åtgärd kommer vi att be dig verifiera din identitet.

Tabellen nedan ger en sammanfattning av dessa rättigheter inklusive information om möjliga villkor och begränsningar för hur varje rättighet kan utövas och utövas.

DU HAR RÄTT

VAD BETYDER DET

HUR DU KAN UTÖVA DIN RÄTT

VILLKOR OCH BEGRÄNSNINGAR

Rätt till tillträde

Du har rätt att ta del av och få en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar, samt annan kompletterande information vid varje given tidpunkt.

Sådana förfrågningar ska göras till contact@waytobill.com Om möjligt, vänligen ange vilken typ av information du vill ha tillgång till för att säkerställa att vårt avslöjande motsvarar dina förväntningar.

Din begäran kanske inte påverkar andra individers rättigheter och friheter, såsom deras integritets- och konfidentiella rättigheter.

Rätt till rättelse

Du kan ifrågasätta riktigheten av dina personuppgifter när som helst. Beroende på syftet med behandlingen kan du begära att dina personuppgifter är fullständiga. Om dina personuppgifter verkligen är felaktiga har du rätt att få de felaktiga uppgifterna borttagna, korrigerade eller kompletterade, beroende på vad som är lämpligt.

Vi uppmuntrar dig att meddela oss om eventuella felaktigheter angående dina personuppgifter så snart de inträffar, inklusive ändringar av dina kontaktuppgifter.

 

En begäran om att utöva denna rätt görs skriftligen till contact@waytobill.com .

Om det är lämpligt kan vi be dig att lämna ett kompletterande uttalande, beroende på syftet med behandlingen.

Rätt till radering

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade (även känd som "rätten att bli bortglömd"), till exempel i de fall då personuppgifterna inte längre behövs för det ändamål för vilka de samlades in, eller om vi inte längre har en rättslig grund för att fortsätta behandla den.

En begäran om att utöva denna rätt görs skriftligen till contact@waytobill.com .

Observera att denna rättighet inte är absolut och att det finns olika lagliga skäl till varför vi kanske inte kan radera dina personuppgifter, till exempel:

(i) där vi måste uppfylla en rättslig skyldighet,

(ii) i händelse av att utöva eller försvara rättsliga anspråk,

(iii) där det finns ett annat lagligt syfte för att behandla dina personuppgifter.

Rätt till invändning

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi kommer att stoppa eller förhindras från att behandla dina personuppgifter ytterligare.

 

Du har absolut rätt att invända mot att få ytterligare marknadsföringsmaterial eller kommunikation från oss.

En begäran om att utöva denna rätt görs skriftligen till contact@waytobill.com .

 

Om möjligt, ange vilket syfte med behandlingen du vill invända mot se till att våra handlingar uppfyller dina förväntningar.

Denna rätt är endast tillämplig där behandlingen är baserad på vårt berättigade intresse som inte åsidosätter dina rättigheter och friheter. För mer information se avsnitt 5.

Rätt till begränsning

Genom att utöva denna rätt begränsar du hur vi kommer att behandla dina personuppgifter under en viss tidsperiod. Denna rätt är ett alternativ till att begära radering, om du inte vill radera dina personuppgifter.

En begäran om att utöva denna rätt görs skriftligen till contact@waytobill.com .

 

Om möjligt, ange hur länge du vill begränsa behandlingen för att säkerställa att våra åtgärder motsvarar dina förväntningar.

Du har rätt att begära att du begränsar behandlingen av deras personuppgifter under vissa omständigheter, såsom:

 

    i.     Om du har bestridit riktigheten av dina personuppgifter.

  ii.     Om du anser att dina personuppgifter har behandlats olagligt och du motsätter dig radering av dina personuppgifter.

iii.     När vi inte längre behöver personuppgifterna, men du behöver behålla dem för att kunna fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

 

Rätt att återkalla ditt samtycke

Du har rätt att vid varje given tidpunkt återkalla ditt samtycke till all behandling som du tidigare har gett samtycke till.

En begäran om att utöva denna rätt görs skriftligen till contact@waytobill.com .

Om du återkallar ditt samtycke kommer ett sådant återkallande endast att träda i kraft med avseende på framtida behandling.

 

Om du har några kommentarer eller klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss direkt genom att använda kontaktuppgifterna i avsnitt 10.

Du har även rätt att kontakta och lämna in ett klagomål till Datainspektionen (” IMY ”), som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. IMY kan nås på:

Integritetsskyddsmyndigheten

Box 8114, 104 20 Stockholm

E-post: imy@imy.se

Telefonnummer: 08-657 61 00

IMYs hemsida: www.imy.se 

Observera att IMY kräver att du använder vår interna klagomålsprocess innan du undersöker ditt klagomål.

 

Dina rättigheter relaterade till användningen av våra tjänster

 

Som redan beskrivits ovan, i samband med tillhandahållandet av våra tjänster, kommer vi också att behandla vissa personuppgifter på Säljföretagets vägnar som är vår företagskund. I sådana fall, om inte annat anges i detta meddelande eller i ett separat avslöjande, behandlar vi sådana personuppgifter som en processor på uppdrag av Säljföretaget (och dess dotterbolag) som är personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter. Vänligen notera att om dina personuppgifter har lämnats till oss i vår roll som processor och du vill utöva alla rättigheter du kan ha enligt tillämpliga dataskyddslagar, vänligen kontakta respektive säljare direkt. Men om du fortfarande vill skicka en begäran om att utöva dina rättigheter direkt till oss, se till att du ger oss namnet på säljaren som skickade dina uppgifter till oss. Vi kommer att hänvisa din förfrågan till den säljaren och kommer att stödja dem vid behov för att svara på din förfrågan inom en rimlig tidsram.

 

 1.             ÄNDRINGAR AV DETTA MEDDELANDE

Om vi gör ändringar i detta meddelande kommer vi att meddela dig på vår webbplats. Du kan se när detta meddelande senast uppdaterades genom att kontrollera " senast uppdaterad"-datumet som visas överst i detta meddelande. Väsentliga förändringar av hur vi samlar in eller behandlar dina personuppgifter kommer att meddelas dig via e-post.

 1.           KONTAKTINFORMATION

Våra kontaktuppgifter är:

Namn: Waytobill AB (Organisationsnummer: 559287-9760)

Adress: Drottninggatan 86, 111 36, Stockholm, Sverige

E-postadress: contact@waytobill.com