Personvern

SIST OPPDATERT [2023-10-31]

1.             INTRODUKSJON

Waytobill AB, et selskap med registreringsnummer 559287-9760 og registrert adresse på Drottninggatan 86, 111 36, Stockholm, Sverige, (" Waytobill ", " vi " eller " oss ") er behandlingsansvarlig og ansvarlig for behandlingen av dine personlige data, som beskrevet i denne personvernerklæringen (" Merknad "). Hvis du leser denne kunngjøringen som bruker av tjenestene våre som beskrevet nedenfor, vennligst besøk seksjon 2 direkte.

Vi forstår at personvernet ditt er viktig for deg, og vi ønsker å føle at du kan stole på Waytobill når du deler din personlige informasjon med oss. Denne kunngjøringen er publisert med sikte på å gjøre deg i stand til å forstå tilfellene der Waytobill er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger, hvordan vi behandler dine personopplysninger, hvorfor vi gjør det, og å informere deg om dine databeskyttelsesrettigheter. Du har rett til informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, derfor oppfordrer vi deg til å lese denne erklæringen i sin helhet.

Uansett er vi ansvarlige for og forpliktet til å behandle personopplysninger i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover, slik som EUs generelle databeskyttelsesforordning 2016/679 (" GDPR ") og gjeldende nasjonal databeskyttelseslovgivning. Du kan alltid komme inn kontakt med Waytobill ved å bruke kontaktdetaljene angitt i avsnitt 10 nedenfor.

I lys av mengden informasjon i denne kunngjøringen, hvis du bare ønsker å få tilgang til en bestemt del av denne kunngjøringen, kan du klikke på den relevante lenken nedenfor for å hoppe til den delen:

 

2.             HVIS DU ER BRUKER AV VÅRE TJENESTER [KJEKKELØSNING]

Når vi tilbyr tjenestene våre som omfatter en betalingsløsning (“ Checkout ”) og selgerplattformen (“ Plattform ), (samlet “ Tjenester ”), opptrer vi som en prosessor på våre bedriftskunders vegne som er den spesifikke selgeren ( " Selger ") som (i) har tildelt deg tilgang til plattformen vår (" Autorisert bruker "), eller (ii) at du har registrert deg for et abonnement eller gitt en donasjon (" Forbruker ").

I følge GDPR er en databehandler den juridiske enheten som behandler personopplysningene på den behandlingsansvarliges vegne og i henhold til den behandlingsansvarliges instruksjoner. I forhold til leveringen av tjenestene våre, er selgeren behandlingsansvarlig for dine personopplysninger og forblir endelig ansvarlig for behandlingen. For detaljert personverninformasjon knyttet til en selgers behandling av dine personopplysninger i forhold til våre tjenester, vennligst kontakt den aktuelle selgeren direkte, siden deres behandling av dine personopplysninger kan variere fra det som er angitt i tabellen nedenfor. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for personvernet eller datasikkerhetspraksisen til våre kunder, som kan avvike fra de som er forklart i denne erklæringen.

Når vi behandler personopplysninger på vegne av selgeren, vil vi kun gjøre det i samsvar med databehandlingsavtalen som er på plass mellom oss og selgeren, deres instruksjoner som kommuniseres til oss fra tid til annen, og gjeldende lovkrav om databeskyttelse. Vi vil behandle dine personopplysninger på vegne av selgeren som nærmere beskrevet i tabellen nedenfor:

 

Autoriserte brukere

Forbrukere

Kontroller

Selgeren som tildeler deg tilgangsrettigheter til plattformen.

Selgeren som du kjøper et abonnement

Produkt

Plattform

Sjekk ut

Personlig informasjon

Brukerdata:

·   Fornavn og etternavn

·   Epostadresse

·   Logghistorikk

 

Forbrukerdata:

·   Fornavn og etternavn

·   Epostadresse

·   Fødselsnummer

·   Bankkontoinformasjon

·   Fakturaer

·   Betalingsplan

·   Tidsstempler

Kilde

Fra deg eller som generert internt

Fra deg eller selgeren

Bevaring

Vi vil behandle dine personopplysninger så lenge:

·   du har en konto hos oss,

·   det er et kontraktsforhold mellom oss og selgeren

·   vi er pålagt å gjøre det i henhold til gjeldende lov.

 

Vi vil behandle dine personopplysninger så lenge:

·   det er et kontraktsforhold mellom oss og selgeren

·   vi er pålagt å gjøre det i henhold til gjeldende lov.

 

Deling av personopplysninger

Vi kan dele dine personopplysninger med våre tjenesteleverandører for å kunne levere våre tjenester.

Vi deler visse personopplysninger med banken din for å fortsette med betalingene.

Overføringer av personopplysninger

Vi vil behandle personopplysningene i EU/EØS (Dublin, Irland).

 

3.             OMFANG

Denne merknaden gjelder når vi behandler personopplysninger, det vil si all informasjon (eller kombinasjon av slik informasjon) som direkte eller indirekte kan identifisere deg som en unik person, som definert i GDPR. Informasjon som kan identifisere deg direkte er for eksempel navnet ditt eller e-postadressen din. Informasjon som indirekte kan avsløre din identitet er for eksempel jobbrollen din i en bestemt bedrift eller et internt referansenummer.

Vær oppmerksom på at vi uansett ikke vil samle inn noen kategorier av personopplysninger som anses som spesielle kategorier av personopplysninger under GDPR (f.eks. informasjon om din rase eller etniske opprinnelse eller helse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, handel fagforeningsmedlemskap osv.) eller om din kriminelle bakgrunn.

Denne merknaden gjelder deg i følgende tilfeller, hvis du er en(a):

·   Kunde : Når du representerer en eksisterende bedriftskunde hos oss.

·   Potensiell kunde : Når du representerer en potensiell bedriftskunde hos oss.

·   Besøkende : Når du besøker eller på annen måte samhandler med oss gjennom nettstedet vårt https://www.waytobill.com/ (" Nettsted ")

 

4.             HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI IN OG HVORDAN INNSAMLER VI DET

Mesteparten av tiden samler vi inn personopplysningene dine direkte fra deg, for eksempel når du fyller ut et skjema på nettstedet vårt. For å identifisere forretningsmuligheter vil vi imidlertid også samle inn dine personopplysninger fra andre kilder, for eksempel informasjon som er offentlig tilgjengelig, på din arbeidsgivers nettside eller sosiale medier som LinkedIn. Under visse omstendigheter vil personopplysninger bli generert internt av våre systemer, for eksempel interne referansenumre.

Personopplysningene vi samler inn og behandler kan kategoriseres i følgende kategorier:

Kommunikasjonsdata:

Denne kategorien inkluderer personopplysninger som vi samler inn gjennom vår interaksjon og inkluderer innholdet i vår kommunikasjon med deg, for eksempel:

·   Kommunikasjonsinnhold (f.eks. e-postinnhold eller din tilbakemelding)

·   All annen relevant informasjon som du vil gi oss

 

Kontaktdata

Denne kategorien inkluderer personopplysninger som vil gjøre oss i stand til å komme i kontakt med deg, samt forstå litt mer om selskapet du representerer, for eksempel:

·   Fornavn og etternavn

·   Bedrifts-e-post

·   Bedriftstelefonnummer

·   Jobbtittel

·   Organisasjonsnavn og forretningsområde

·   Internt referansenummer

 

Transaksjonsdata

Denne kategorien inkluderer personopplysninger som vi er pålagt å samle inn når vi administrerer og/eller administrerer regnskapet vårt, for eksempel:

·   Fakturaer

·   Internt referansenummer

Signaturdata:

Denne kategorien inkluderer personopplysninger samlet inn av deg for å signere en avtale elektronisk, for eksempel:

·   Din signatur

·   Tid og dato for underskrift

 

 

5.             HVORFOR OG HVORDAN VI BRUKER DINE PERSONOPPLYSNINGER

5.1           Når du er en besøkende eller du på annen måte samhandler med oss gjennom nettstedet vårt

5.1.1       Når du samhandler med oss gjennom nettstedet vårt

Hensikt

Du som (n)...

Dine personopplysninger behandles

Rettsgrunnlaget som vi behandler personopplysningene på

Hvor lenge vil vi lagre dine personopplysninger

For å svare på dine henvendelser angående tjenestene våre når du fyller ut relevante skjemaer på nettstedet vårt eller når du kontakter oss via andre kommunikasjonskanaler.

Besøkende (anmoder)

·   Kontaktdata

·   Kommunikasjonsdata

Vi baserer behandlingen på vår legitime interesse i å svare på dine henvendelser om vår forretningsdrift og kommunisere med deg.

Så lenge vi har en aktiv kommersiell dialog.

 

 

For å sende deg vårt nyhetsbrev når du abonnerer på vår nettside eller på annen måte.

Abonner på nyhetsbrevet

 

Representant for en potensiell eller eksisterende kunde

 

·   Kontaktdata

Vi baserer behandlingen på vårt forhåndssamtykke eller på vår legitime interesse i å holde deg oppdatert angående tjenestene våre, avhengig av gjeldende nasjonale krav.

Så lenge vi har ditt samtykke til det eller til du melder deg av vårt nyhetsbrev. Du kan alltid melde deg av ved å klikke på avmeldingsknappen på slutten av hver e-postkommunikasjon vi sender over.

 

5.1.2       Informasjonskapsler og lignende teknologier

Når du besøker nettstedet vårt, hvis du samtykker, plasserer vi informasjonskapsler på enheten din som samler inn og deler teknisk informasjon med oss, for eksempel IP-adressen din og typen nettleser du bruker som utgjør personopplysninger ("Tekniske data" ) . . Vi vil videre behandle disse personopplysningene som samles inn gjennom informasjonskapslene som beskrevet i denne erklæringen.

Hensikt

Du som (n)...

·   Dine personopplysninger behandles

Rettsgrunnlaget som vi behandler personopplysningene på

Hvor lenge vil vi lagre dine personopplysninger

For å forbedre kvaliteten, funksjonaliteten og brukeropplevelsen på nettstedet vårt.

Besøkende

·   Tekniske data

Vi baserer behandlingen på ditt forhåndssamtykke.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. For mer informasjon, vennligst les vår informasjonskapselmelding. [ED2]

Så lenge vi har ditt samtykke til det.

 

For mer informasjon om hvilke typer informasjonskapsler vi bruker, personopplysningskategoriene som behandles, formålene med behandling og oppbevaringstid, samt hvordan du kan kontrollere informasjonskapsler, vennligst les vår informasjonskapselmelding tilgjengelig her [ED3 ] .

 

5.2           Når selskapet du representerer er en Waytobill-kunde eller en potensiell kunde

I tilfelle du representerer en eksisterende kunde hos oss eller hvis du innehar en nøkkelposisjon i en potensiell kunde, vil vi behandle personopplysningene dine for følgende formål:

Hensikt

Du som…

Dine personopplysninger behandles

Rettsgrunnlaget som vi behandler personopplysningene på

Hvor lenge vil vi lagre dine personopplysninger

For å markedsføre tjenestene våre

Representant for en potensiell kunde

·   Kontaktdata

·   Kommunikasjonsdata

 

Vi baserer behandlingen på vår legitime interesse av å markedsføre tjenestene våre til personer i nøkkelposisjoner i organisasjoner som vi anser vil være interessert i tjenestene våre.

Så lenge vi har en aktiv kommersiell dialog.

Merk at hvis du ønsker at du ikke blir kontaktet for markedsføringsformål, vil vi lagre dine personopplysninger i en egen "Ikke-kontakt-meg"-liste for å sikre at forespørselen din blir respektert.

For å signere relevante avtaler med Waytobill

Kunderepresentant (underskrivende part)

·   Kontaktdata

·   Signaturdata

·   Eventuelle personopplysninger som en avtale kan inneholde

Vi baserer behandlingen på vår legitime interesse for å sikre at relevante avtaler er på plass med våre kunder.

10 år i henhold til den svenske foreldelseloven.

For å administrere vårt forhold til våre (eksisterende og potensielle) kunder og den daglige driften

Eksisterende og potensiell kunderepresentant

·   Kontaktdata

·   Kommunikasjonsdata

 

Vi baserer behandlingen på vår legitime interesse i å administrere vårt forhold til selskapet du representerer.

For representanter for potensielle kunder, så lenge vi har en aktiv kommersiell dialog.

 

For representanter for eksisterende kunde, 10 år i henhold til den svenske foreldelseloven.

For fakturerings- og faktureringsformål

Kunderepresentant

·   Kontaktdata

·   Transaksjonsdata

Vi baserer behandlingen på vår legitime interesse for å kunne administrere vårt regnskap, samt på vår nødvendighet for å overholde juridiske forpliktelser, som for eksempel bokføringslover.

7 år etter utløpet av innkrevingsåret i henhold til den svenske bokføringsloven 1999:1078.

For å publisere attester på nettstedet eller andre kanaler.

Representant for eksisterende kunde

 

·   Kontaktdata

·   Kommunikasjonsdata (postinnhold)

Vi baserer behandlingen på ditt forhåndssamtykke.

Så lenge vi har ditt samtykke. Du kan alltid trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss på contact@waytobill.com og vi vil fjerne innlegget ditt umiddelbart.

 

5.3           For å gjøre oss i stand til å overholde juridiske forpliktelser og forsvare oss mot juridiske krav

Hensikt

Du som…

Dine personopplysninger behandles

Rettsgrunnlaget som vi behandler personopplysningene på

Hvor lenge vil vi lagre dine personopplysninger

For å overholde ulike juridiske forpliktelser.

Representant for eksisterende kunde

For å overholde gjeldende lover er vi forpliktet til å behandle visse personopplysninger. Personopplysningskategoriene som samles inn og lagres for dette formålet kan variere avhengig av de spesifikke kravene fastsatt i for eksempel gjeldende skatte-, regnskaps- eller bokføringslovgivning.

 

For dette formålet er behandlingen av dine personopplysninger basert på vår nødvendighet for å overholde juridiske forpliktelser.

Oppbevaringen av dine personlige data for hånden vil avhenge av det juridiske kravet.

 

For mer informasjon om oppbevaring i forhold til juridiske krav, vennligst kontakt oss på contact@waytobill.com .

For å gjøre det mulig for Waytobill å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.

 

"Juridiske krav" i denne sammenheng er ikke begrenset til gjeldende rettssaker, men inkluderer også:

 

·   faktiske eller potensielle rettssaker;

·   innhenting av juridisk rådgivning; eller

·   etablere, utøve eller forsvare juridiske rettigheter på annen måte,

Noen av attributtene ovenfor

For dette formålet vil vi behandle alle personopplysninger oppført i avsnitt 4.

Vi baserer behandlingen på vår legitime interesse for å kunne etablere, utøve og forsvare mot rettskrav.

10 år i henhold til svensk lov om foreldelse, med mindre annet er fastsatt i annen gjeldende lov.

 

6.             OPPBEVARINGSPERIODER

Vi beholder personopplysningene vi samler inn fra deg der vi har et pågående legitimt forretningsbehov for å gjøre det (f.eks. for å gi deg informasjon du har bedt om eller for å utøve eller forsvare juridiske krav) eller for å overholde gjeldende juridiske, skattemessige eller regnskapsmessige krav. krav. Se avsnitt 5 for informasjon om de spesifikke oppbevaringsperiodene vi bruker for formålene vi har angitt ovenfor.

Når vi ikke har noe pågående legitimt forretningsbehov eller juridisk grunn til å behandle dine personopplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere dem.

 

7.             MOTTAKER OG OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi utleverer personopplysningene beskrevet ovenfor til følgende kategorier av mottakere:

(en)    Domstoler og lignende rettslige enheter og/eller myndigheter hvis vi er pålagt å gjøre det ved lov.

(b)    Tjenesteleverandører som vi er avhengige av for våre operasjonelle kjerneaktiviteter.

(c)     Hvis det skjer et eierskifte av virksomheten vår, vil vi dele personopplysninger med de nye eierne slik at de kan fortsette å drive virksomheten vår, forutsatt at de nye eierne kun vil behandle personopplysninger slik vi har angitt i denne kunngjøringen.

For tiden foregår vår behandling av dine personopplysninger innenfor EU/EØS. Imidlertid, hvis vår behandling, enten direkte av oss eller gjennom våre tjenesteleverandører, innebærer en overføring av dine personopplysninger utenfor EU/EE, vil vi sørge for at tilstrekkelige sikkerhetstiltak er på plass for å kreve at dine personopplysninger forblir beskyttet iht. denne kunngjøringen og gjeldende databeskyttelseslover. Vi vil gjøre dette gjennom ett av følgende tiltak:

(Jeg)      Ved å overføre personopplysningene til et land som er på EU-kommisjonens liste over land med tilstrekkelig beskyttelsesnivå, eller;

(ii)    Ved å implementere en overføringsmekanisme som for eksempel behandlingsansvarlig-til-kontrollør eller kontroller-til-behandler standard kontraktuelle klausuler som er godkjent av EU-kommisjonen (som gjelder fra tid til annen) for overføring av personopplysninger til tredjeland.

Hvis en standardkontrakt anses å være ineffektiv på grunn av nasjonal lovgivning i destinasjonslandet, vil vi iverksette ytterligere tekniske, organisatoriske eller kontraktsmessige tiltak for å sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå ved overføring av personopplysninger til land som omfattes av paragraf (ii) ovenfor.

8.             DINE RETTIGHETER

I henhold til GDPR har du ulike databeskyttelsesrettigheter som du kan utøve, inkludert retten til å bli informert i samsvar med denne erklæringen. Når vi mottar en forespørsel fra deg, vil vi svare så snart som mulig, og i alle fall innen fristen fastsatt i gjeldende lovgivning. Vær oppmerksom på at før vi gjør noe, vil vi be deg om å bekrefte identiteten din.

Tabellen nedenfor gir et sammendrag av disse rettighetene, inkludert informasjon om mulige forhold og begrensninger for hvordan hver rettighet kan utøves og utøves.

DIN RETT

HVA BETYR DET

HVORDAN DU KAN UTØVE DIN RETT

BETINGELSER OG BEGRENSNINGER

Rett til innsyn

Du har rett til å få tilgang til og motta en kopi av dine personopplysninger som vi behandler, samt annen tilleggsinformasjon til enhver tid.

Slike forespørsler bør sendes til contact@waytobill.com Hvis mulig, vennligst spesifiser hvilken type informasjon du vil ha tilgang til for å sikre at avsløringen vår oppfyller dine forventninger.

Forespørselen din påvirker kanskje ikke rettighetene og frihetene til andre individer, for eksempel deres personvern- og konfidensialitetsrettigheter.

Rett til retting

Du kan til enhver tid utfordre nøyaktigheten av dine personopplysninger. Avhengig av formålet med behandlingen kan du be om fullstendigheten av dine personopplysninger. Hvis dine personopplysninger virkelig er unøyaktige, har du rett til å få de unøyaktige opplysningene fjernet, korrigert eller komplettert, etter behov.

Vi oppfordrer deg til å varsle oss om eventuelle unøyaktigheter angående dine personopplysninger så snart de oppstår, inkludert endringer i kontaktopplysningene dine.

 

En forespørsel om å utøve denne retten gjøres skriftlig til contact@waytobill.com .

Hvis det er aktuelt, kan vi be deg om å gi en tilleggserklæring, avhengig av formålet med behandlingen.

Rett til sletting

I visse tilfeller har du rett til å få slettet personopplysningene dine (også kjent som "retten til å bli glemt"), for eksempel i tilfeller der personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, eller hvis vi ikke lenger har et rettslig grunnlag for å fortsette behandlingen.

En forespørsel om å utøve denne retten gjøres skriftlig til contact@waytobill.com .

Vær oppmerksom på at denne retten ikke er absolutt, og det er ulike lovlige grunner til at vi kanskje ikke kan slette dine personopplysninger, for eksempel:

(i) der vi må overholde en juridisk forpliktelse,

(ii) i tilfelle utøvelse eller forsvar av juridiske krav,

(iii) der det er et annet lovlig formål for å behandle dine personopplysninger tilgjengelig.

Rett til innsigelse

Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger når som helst. Dette betyr at vi vil stoppe eller bli forhindret fra å behandle ytterligere personopplysningene dine.

 

Du har absolutt rett til å motsette deg å motta ytterligere markedsføringsmateriell eller kommunikasjon fra oss.

En forespørsel om å utøve denne retten gjøres skriftlig til contact@waytobill.com .

 

Hvis mulig, vennligst spesifiser hvilket formål med behandlingen du ønsker å protestere mot sikre at våre handlinger oppfyller dine forventninger.

Denne rettigheten gjelder kun der behandlingen er basert på vår legitime interesse som ikke overstyrer dine rettigheter og friheter. For mer informasjon se avsnitt 5.

Rett til begrensning

Ved å utøve denne retten begrenser du måten vi behandler personopplysningene dine på i en viss tidsperiode. Denne retten er et alternativ til å be om sletting, i tilfelle du ikke ønsker sletting av dine personlige data.

En forespørsel om å utøve denne retten gjøres skriftlig til contact@waytobill.com .

 

Hvis mulig, vennligst spesifiser hvor lenge du ønsker å begrense behandlingen, for å sikre at handlingene våre oppfyller dine forventninger.

Du har rett til å be om at du begrenser behandlingen av deres personopplysninger under visse omstendigheter, for eksempel:

 

   Jeg.     Hvis du har bestridt nøyaktigheten av dine personopplysninger.

  ii.     Hvis du mener at dine personopplysninger er ulovlig behandlet og du motsetter deg sletting av dine personopplysninger.

iii.     Når vi ikke lenger trenger personopplysningene, men du må beholde dem for å etablere, utøve eller forsvare et rettskrav.

 

Rett til å trekke tilbake ditt samtykke

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til enhver behandling som du til enhver tid tidligere har gitt samtykke til.

En anmodning om å utøve denne retten fremsettes skriftlig til contact@waytobill.com .

Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, vil slik tilbaketrekking kun tre i kraft med hensyn til fremtidig behandling.

 

Hvis du har kommentarer eller klager angående vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss direkte ved å bruke kontaktinformasjonen i seksjon 10.

Du har også rett til å kontakte og sende inn en klage til den svenske myndigheten for datatilsyn (“ IMY ”), som er tilsynsmyndigheten for behandling av personopplysninger. IMY kan nås på:

Integritetsskyddsmyndigheten

Boks 8114, 104 20 Stockholm

E-post: imy@imy.se

Telefonnummer: 08-657 61 00

IMYs nettside: www.imy.se

Vær oppmerksom på at IMY krever at du bruker vår interne klageprosess før du ser på klagen din.

 

Dine rettigheter knyttet til bruken av våre tjenester

 

Som allerede beskrevet ovenfor, i forhold til leveringen av våre tjenester, vil vi også behandle visse personopplysninger på vegne av selgeren, som er vår bedriftskunde. I slike tilfeller, hvis ikke annet er angitt i denne kunngjøringen eller i en separat avsløring, behandler vi slike personopplysninger som en behandler på vegne av Selgeren (og dens tilknyttede selskaper) som er behandlingsansvarlig for slike personopplysninger. Vær oppmerksom på at hvis dine personopplysninger har blitt sendt til oss i vår rolle som behandler og du ønsker å utøve rettigheter du måtte ha under gjeldende databeskyttelseslover, vennligst ta kontakt med den respektive selgeren direkte. Men hvis du fortsatt ønsker å sende inn en forespørsel om å utøve rettighetene dine direkte til oss, må du sørge for at du oppgir navnet på selgeren som sendte inn dataene dine til oss. Vi vil henvise forespørselen din til den selgeren og vil støtte dem etter behov for å svare på forespørselen din innen en rimelig tidsramme.

 

9.             ENDRINGER I DENNE MERKNADEN

Hvis vi gjør endringer i denne kunngjøringen, vil vi varsle deg på nettstedet vårt. Du kan se når denne kunngjøringen sist ble oppdatert ved å sjekke " sist oppdatert"-datoen som vises øverst i denne kunngjøringen. Vesentlige endringer i hvordan vi samler inn eller behandler dine personopplysninger vil bli varslet til deg via e-post.

10.           KONTAKTINFORMASJON

Vår kontaktinformasjon er:

Navn: Waytobill AB (organisasjonsnummer: 559287-9760)

Adresse: Drottninggatan 86, 111 36, Stockholm, Sverige

E-postadresse: contact@waytobill.com